Algemene voorwaarden

Onze Spelregels

Wat leuk dat u interesse heeft om gebruik te maken van ons platform FreelanceDev!


Wij zijn hier om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dit geldt ook voor onze voorwaarden. Wat wij doen is vrij simpel: vraag en aanbod voor externe inhuur zo direct en transparant mogelijk bij elkaar brengen.


Wanneer u gebruik wilt maken van ons platform gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden:


1. Doelgroepen

FreelanceDev is bedoelt voor directe opdrachtgevers, Freelancers/ZZP’ers en organisaties binnen de detachering die zelf kandidaten in loondienst hebben en deze beschikbaar willen stellen voor openstaande opdrachten.


Bij FreelanceDev maken wij geen gebruik van intermediairs. Wij zullen dus ten alle tijden een account afwijzen of van het platform verwijderen als blijkt dat er sprake is van een gebruiker die voor een intermediair werkzaam is.


Uitzondering hierin is als op verzoek van de opdrachtgever een intermediair aangesteld wordt om opdrachten uit te zetten en/of talentpools te beheren. Dit dient ten alle tijden vanuit naam van de opdrachtgever te gebeuren met nadrukkelijke bevestiging van opdrachtgever. Indien opdrachtgever gebruik wenst te maken van een intermediair zullen extra voorwaarden ingaan.


Voorwaarden inzet intermediair:
Het gebruik van de talentpools kan enkel toegepast worden voor opdrachten van opdrachtgever. Elk ander gebruik is in strijd met de privacy van onze gebruikers. Mocht blijken dat de gegevens van kandidaten buiten FreelanceDev om gebruikt worden voor commerciële doeleinden zal dit leiden tot verwijdering van het platform.
Indien de intermediair een marge per gewerkt uur rekent, dient dit ten alle tijden transparant te zijn. Wordt dit niet gehanteerd zal dit leiden tot verwijdering van het platform.


2. Registreren

Bij registreren dient u de gevraagde gegevens naar waarheid in te vullen, en maken wij gebruik van de beschikbare informatie vanuit LinkedIn. Indien wij constateren dat de gegevens niet kloppen of er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van het platform zijn wij gerechtigd de gegevens per direct te verwijderen.


3. Diensten en Kosten

3.1 Onze diensten

Freelancers/ZZP’ers

Onbeperkt gebruik zonder kosten.


Opdrachtgevers

Start met een gratis proefperiode, daarna:

 • Plaatsen opdracht
  Eenmalige betaling (of bundel) of in samenwerking met abonnement.
 • Talentpools
  Alleen te gebruiken in samenwerking met abonnement.
 • Recruitment service
  Onder recruitment service verstaan wij:
  - Uitzetten van een opdracht
  - Kandidaten screenen/matchen
  - Interview process managen
  - Talentpools aanmaken en beheren

  Deze diensten zijn los van elkaar te gebruiken en daarom zien wij dit als maatwerk. We maken graag een offerte, neem vooral contact met ons op.


Detacheerders

Een eigen lijst beheren van kandidaten die in loondienst zijn, vervolgens kunnen deze kandidaten op opdrachten worden aangeboden. Voor deze dienst komt later dit jaar een abonnement beschikbaar.

3.2 Upgraden abonnement

Indien er een upgrade van het abonnement plaatsvindt zullen wij de eerder gemaakte kosten verrekenen en in mindering brengen.

3.3 Prijsveranderingen

FreelanceDev is gerechtigd de prijzen tussentijds aan te passen. Wij zullen dit minimaal 30 dagen van tevoren aankondigen. Indien een abonnement voor een jaar wordt afgesloten gaan eventuele prijsveranderingen pas na deze periode in.


4. Opzeggen

U bent ten alle tijden gerechtigd het abonnement stop te zetten. FreelanceDev zal hierin voor abonnementen een opzegtermijn van 30 dagen hanteren. Ook bieden wij de mogelijkheid het abonnement te pauzeren indien gewenst. Wanneer er sprake is van een jaarabonnement is er geen mogelijkheid kosten terug te vorderen en zullen wij het abonnement na het verstrijken van de afgesloten periode stopzetten.

Voor Freelancers/ZZP’ers kan de deelname per direct stopgezet worden.


5. Betaaltermijn

FreelanceDev hanteert een betaaltermijn van 14 werkdagen na factuurdatum.


6. Aansprakelijkheid

FreelanceDev is niet aansprakelijk als je op enig moment geen gebruik kon maken van de dienst, of omdat de dienst niet werkte zoals je had verwacht. Ook kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden van het niet vinden van een geschikte opdracht of kandidaat.


7. Privacy

Het waarborgen van uw privacy is uiteraard voor ons van belang. Hoe wij hiermee omgaan vindt u terug in onze Privacyverklaring.