Stichting Inlichtingenbureau

Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenteambtenaren bij het efficiënt en gedegen uitvoeren van hun wettelijke taken op het gebied van de Participatiewet. Dit doen we onder meer door het verzamelen van gegevens bij verschillende bronnen zoals UWV, de Belastingdienst of RDW. Door het slim combineren van de verzamelde gegevens ontstaan signalen die wij vervolgens geautomatiseerd aanleveren bij gemeenten. De betrokken gemeenteambtenaren kunnen hiermee gemakkelijk vaststellen of deze signalen onderzoekwaardig zijn. Daarnaast structureren en vergemakkelijken wij via het beveiligde gegevensknooppunt de digitale gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van de Wmo en Jeugdwet. Met onze expertise op het gebied van techniek en overheid kunnen wij gemeenten, ministeries en overheden adviseren over de inzet van effectieve informatieproducten. Zowel op praktisch- als op managementniveau. Bekijk het filmpje: https://vimeo.com/195316147

Voor leden zijn de opdrachten en freelancers zichtbaar.