Stichting Inlichtingenbureau

Sector
Information Services
Inhuur
Voor dit bedrijf is helaas nog niet duidelijk hoe de inhuur geregeld is. Dus waar worden de opdrachten uitgezet en hoe gaat dan het reageren in zijn werk, weet jij het?
Beschrijving
Het Inlichtingenbureau ondersteunt gemeenteambtenaren bij het efficiënt en gedegen uitvoeren van hun wettelijke taken op het gebied van de Participatiewet. Dit doen we onder meer door het verzamelen van gegevens bij verschillende bronnen zoals UWV, de Belastingdienst of RDW. Door het slim combineren van de verzamelde gegevens ontstaan signalen die wij vervolgens geautomatiseerd aanleveren bij gemeenten. De betrokken gemeenteambtenaren kunnen hiermee gemakkelijk vaststellen of deze signalen onderzoekwaardig zijn. Daarnaast structureren en vergemakkelijken wij via het beveiligde gegevensknooppunt de digitale gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders op het gebied van de Wmo en Jeugdwet. Met onze expertise op het gebied van techniek en overheid kunnen wij gemeenten, ministeries en overheden adviseren over de inzet van effectieve informatieproducten. Zowel op praktisch- als op managementniveau. Bekijk het filmpje: https://vimeo.com/195316147
De stack wordt bepaald aan de hand van de werkervaring van professionals en de opdrachten die geplaatst zijn op het platform.
Opdrachten
0
Professionals
2

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.