CAK

Werken met de menselijke maat

Als klantgerichte publieke dienstverlener staat het CAK voor de zorgvuldige uitvoering van overheidsregelingen en proactieve communicatie met burgers. Veel mensen in Nederland hebben te maken met het CAK. Sommige betalen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget. Andere gaan op reis met medicijnen waarvoor een verklaring nodig is die het CAK afgeeft. Daarnaast voert het CAK regelingen uit voor mensen die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen. Het CAK vertaalt de betreffende wet- en regelgeving naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl

Voor leden zijn de opdrachten en freelancers zichtbaar.