MC Groep

Sector
Hospital & Health Care
Inhuur
Voor dit bedrijf is helaas nog niet duidelijk hoe de inhuur geregeld is. Dus waar worden de opdrachten uitgezet en hoe gaat dan het reageren in zijn werk, weet jij het?
Beschrijving
MC Groep is een ondernemende ziekenhuisorganisatie met drie locaties: MC Zuiderzee, MC Emmeloord en MC Dronten en een buitenpolikliniek op Urk. Onze missie is het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg als zelfstandig basisziekenhuis in goede samenwerking met de eerste- en de derdelijns zorgaanbieders. Hiermee willen we een aantrekkelijke zorgomgeving bieden voor zowel patiënten als medewerkers en hebben we als uitgangspunt een levensvatbare exploitatie te realiseren door efficiënt en doelmatig te werken. Onze verantwoordelijkheid en onze drijfveer ligt in het bereikbaar houden van veilige en kwalitatief goede basiszorg voor de inwoners van ons verzorgingsgebied. Daarbij is ons principe ‘Wat we doen, doen we veel en doen we (dus) goed’ steeds uitgangspunt voor onze keuzes. Zo verschuift onze rol steeds meer van een traditioneel ziekenhuis naar dat van een netwerkorganisatie dat met samenwerkingen en partners het aanbod aan zorg op een verantwoorde manier levert. In onze visie behelsen onze taken dan ook het verzorgen van systeemfuncties, het bieden van planbare zorg in de vorm van samenwerkingsverbanden met partijen die een aanwijsbare meerwaarde kunnen bieden, centrale rol in de ketenzorg (samenwerking tussen met name 1e en 2e lijn) en het aanbieden van ondersteunende diensten, zoals bedrijfsvoering, apotheek, diagnostiek e.d.
De stack wordt bepaald aan de hand van de werkervaring van professionals en de opdrachten die geplaatst zijn op het platform.
R R
Opdrachten
0
Professionals
1

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.