Informatiehuis Water

Laat data stromen!

Sector
Information Services
Inhuur
Voor dit bedrijf is helaas nog niet duidelijk hoe de inhuur geregeld is. Dus waar worden de opdrachten uitgezet en hoe gaat dan het reageren in zijn werk, weet jij het?
Beschrijving
Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsprogramma tussen Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies. We laten informatie over water efficiënt en effectief stromen tussen waterpartners en stellen die beschikbaar aan derden. Wij zijn een gedreven team dat dagelijks werkt aan het beschikbaar krijgen van alle relevante waterinformatie voor de watersector. Wij geloven dat je je het beste ontwikkelt door samen te werken en van elkaar te leren. Successen worden gevierd, want wij worden blij van goed afgeronde projecten. En onze waterbeheerders ook! Samen met de waterbeheerders komen we tot uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. We zijn de schakel tussen waterbeheerders en gebruikers van informatie over water. We ontsnipperen en centraliseren informatie over water, zodat alle relevante informatie over water op één punt is op te vragen. Ons werkpakket bestaat op hoofdlijnen uit twee pijlers: 1. het beheren, onderhouden en ontwikkelen van de Aquo-standaard. De taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. 2. het leveren van informatie over water.
De stack wordt bepaald aan de hand van de werkervaring van professionals en de opdrachten die geplaatst zijn op het platform.
Opdrachten
0
Professionals
1

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.