Argu

Beslis beter met Argu.

Website
https://argu.co
Sector
Internet
Inhuur
Voor dit bedrijf is helaas nog niet duidelijk hoe de inhuur geregeld is. Dus waar worden de opdrachten uitgezet en hoe gaat dan het reageren in zijn werk, weet jij het?
Beschrijving
Argu is een online discussieplatform voor ieder die mee wil denken over het oplossen van problemen. Argu maakt discussies overzichtelijk door vraagstukken, voorstellen en argumenten centraal te stellen. Gebruikers van Argu worden uitgedaagd om innovatieve (opzet)wetsvoorstellen te verzinnen, waarna argumenten voor- en tegen het voorstel worden geopperd. Iedereen mag argumenten en opiniestukken plaatsen en bewerken. Doordat gebruikers kunnen reageren en stemmen op individuele argumenten, ontstaat er een intense en specifieke discussie, waarbij het voorzien van bewijsmateriaal belangrijk is om een Argument overtuigend te maken. Gebruikers kunnen stemmen op stellingen en digitaal een handtekening plaatsen, zodat inzichtelijk wordt gemaakt welke voorstellen draagvlak hebben. Daarnaast kunnen politieke partijen hun mening over stellingen geven, zodat gebruikers kunnen zien welke beleidsvoorstellen worden gesteund door welke partijen. Zo kun je per thema vergelijken wat de standpunten zijn van politieke partijen. Argu heeft een drietal doelen: 1) Het crowdsourcen van innovatieve wetsvoorstellen 2) Het tegengaan van populisme en door inhoudelijke discussie te stimuleren 3) Kiezers helpen bij het inhoudelijk vergelijken van politieke partijen
De stack wordt bepaald aan de hand van de werkervaring van professionals en de opdrachten die geplaatst zijn op het platform.
Opdrachten
0
Professionals
2

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.