Stichting kanker.nl

Kanker.nl is het centrale online platform in Nederland met informatie voor iedereen die met kanker te maken krijgt.

Sector
Nonprofit Organization Management
Inhuur
Voor dit bedrijf is helaas nog niet duidelijk hoe de inhuur geregeld is. Dus waar worden de opdrachten uitgezet en hoe gaat dan het reageren in zijn werk, weet jij het?
Beschrijving
Kanker.nl is het centrale online platform in Nederland met informatie over kanker. Het platform kanker.nl is er voor iedereen die met kanker te maken krijgt: patiënten, (ex)patiënten en hun naasten. Inmiddels telt kanker.nl elk maand ruim 500.000 unieke bezoekers, 30.000 deelnemers in de community en zijn er 29 zorgprofessionals die vragen van patiënten beantwoorden. De 96 informatiedossiers over kanker zijn in nauwe samenwerking met 400 deskundigen opgesteld en gevalideerd. Op het platform kanker.nl is betrouwbare, begrijpelijke en actuele informatie te vinden: over kanker, de gevolgen van de ziekte en andere dingen waar mensen met kanker mee te maken kunnen krijgen. In de community kunnen mensen deelnemer worden en ervaringen delen. Daarnaast biedt kanker.nl hulp & ondersteuning met direct contact via de telefoon, e-mail of de chat en tools om zelf aan de slag te gaan. Deze combinatie van diensten helpt (ex)kankerpatiënten en hun naasten meer grip te krijgen op hun situatie en afgewogen keuzes te maken. Dit kan de kwaliteit van leven en de samenwerking met de behandelaars verbeteren. Het platform kanker.nl bestaat sinds juni 2013. Het is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Sinds januari 2016 is kanker.nl een zelfstandige stichting. Kanker.nl speelt in op een fundamentele verandering in de wijze waarop patiënten en hun naasten tegenwoordig omgaan met informatie rond hun ziekte. Patiënten worden steeds meer zorgconsumenten. Dit heeft onder andere te maken met: de rol van internet, de veranderde opvatting over de relatie arts-patiënt en ontwikkelingen op het gebied van zelfmanagement. Stichting kanker.nl gelooft in de kracht van samenwerking. Samenwerking tussen alle relevante mensen en organisaties, die een bijdrage willen leveren in welke vorm dan ook. Hierbij staat de patiënt altijd centraal.
De stack wordt bepaald aan de hand van de werkervaring van professionals en de opdrachten die geplaatst zijn op het platform.
Opdrachten
0
Professionals
1

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.