Plan Nederland

Geef meisjes onderwijs. Geef ze een leven zonder discriminatie en geweld zodat ze opgroeien tot krachtige vrouwen.

Sector
Nonprofit Organization Management
Inhuur
Voor dit bedrijf is helaas nog niet duidelijk hoe de inhuur geregeld is. Dus waar worden de opdrachten uitgezet en hoe gaat dan het reageren in zijn werk, weet jij het?
Beschrijving
Kindgerichte ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland Plan is een internationale kindgerichte ontwikkelingsorganisatie die werkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van meisjes en jongens in ontwikkelingslanden. Plan werkt aan een wereld waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen krijgen, zodat alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen. In 50 landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika worden projecten uitgevoerd om de kansen van kinderen te verbeteren. Plan zorgt ervoor dat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien, dat er gezondheidszorg is, dat ze naar school kunnen en dat ze de kans krijgen op een hoopvolle toekomst. Uitganspunt voor het werk van Plan is het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind. Plan besteedt in alle projecten extra aandacht aan meisjes. Want meisjes worden in veel landen achtergesteld en gediscrimineerd. Plan wil meisjes dezelfde rechten en kansen geven als jongens. Dat is niet alleen rechtvaardig, maar bovendien de slimste manier om de armoedespiraal te doorbreken. Opgeleide meisjes kunnen later namelijk een grotere economische bijdrage leveren en zorgen voor betere toekomstkansen voor hun dochters én zonen. Zo werkt hun ontwikkeling door op alle volgende generaties. Daarom: Girls first!
Opdrachten
0
Professionals
1

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.