Raad voor de Rechtspraak

Maakt samenleven mogelijk.

Sector
Judiciary
Inhuur
Voor dit bedrijf is helaas nog niet duidelijk hoe de inhuur geregeld is. Dus waar worden de opdrachten uitgezet en hoe gaat dan het reageren in zijn werk, weet jij het?
Beschrijving
Rechtspraak maakt samen leven mogelijk De samenleving kan niet functioneren zonder rechtspraak. Samen leven leidt onvermijdelijk tot conflicten: conflicten tussen burgers onderling, conflicten tussen burgers en overheid. Daarom is een rechter nodig, die zulke conflicten beslecht en bepaalt wat mag en niet mag. Eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak is een voorwaarde voor een rechtvaardige samenleving. Een samenleving waar iedereen vertrouwen in stelt, omdat duidelijk is wat de spelregels zijn en omdat die regels zichtbaar voor iedereen gelden; een samenleving waar niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting of het recht van de sterkste. In dienst van de samenleving In Nederland werken ruim 2500 rechters. Zij doen hun werk niet alleen: bijna 7500 medewerkers staan hen bij, van gerechtsbodes tot griffiers. Samen voelen ze hun grote verantwoordelijkheid tegenover de samenleving; samen maken ze de Rechtspraak. De Rechtspraak behandelt per jaar 1,8 miljoen zaken. Van een omgangsregeling voor de kinderen tot ontslagzaken; van berechting van een dronken automobilist tot het bestraffen van een verkrachter; van huisuitzettingen tot massaschade door woekerpolissen - in de Rechtspraak herken je de samenleving. De Rechtspraak staat in dienst van die samenleving. Eerlijk, onafhankelijk en onpartijdig: zo maakt de Rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste.
Opdrachten
0
Professionals
4

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.