Stichting Praktijkleren

Van, voor én door het onderwijs

Stichting Praktijkleren is dé partner voor het beroepsonderwijs op het gebied van praktijkgericht onderwijs. We ondersteunen teamleiders en docenten met advies over bijvoorbeeld onderwijsvernieuwing, met coaching, trainingen en workshops op maat, bij ons in Amersfoort en bij u op school. Daarnaast maken we actueel leer- en examenmateriaal. We doen dat voor verschillende sectoren van het middelbaar beroepsonderwijs én voor vmbo Economie en Ondernemen, in nauwe samenwerking met docenten. Dankzij onze intensieve samenwerking met docenten kunnen wij goed inspelen op veranderingen in het onderwijs.

Voor leden zijn de opdrachten en freelancers zichtbaar.