Justitiële Informatiedienst

Cruciale informatie op het juiste moment

De Justitiële Informatiedienst (JustID) draagt bij aan het verstrekken van een integer en integraal persoonsbeeld in de strafrechtsketen door het ter beschikking stellen aan ketenpartners van een stelsel van basisvoorzieningen voor het uitwisselen en bewaren van en bewijzen met informatie.

Voor leden zijn de opdrachten en freelancers zichtbaar.