Ministerie van Binnenlandse Zaken

Het team ArbeidsMarktAangelegenheden (onderdeel van Expertisecentrum Organisatie & Personeel, voorheen het EC-AMC) zorgt ervoor dat alle Rijksorganisaties hun vacatures kunnen vervullen. We doen dat door onder andere het voeren van imagocampagnes, werkgevers-imagocampagnes, functiegroepimagocampagnes w.o. recruitmentactiviteriten en beursactiviteiten maar ook door het uitvoeren van alle nodige vormen van directe wervingsactiviteiten.

Voor leden zijn de opdrachten en freelancers zichtbaar.