PGB Pensioendiensten

PGB Pensioendiensten is de uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds PGB. Met ruim 250 medewerkers verzorgen we de pensioenen van meer dan 330.000 mensen en beheren we een vermogen van ruim 28 miljard euro. Samen met Pensioenfonds PGB - onze enige aandeelhouder - zorgen we voor een goed en betaalbaar pensioen voor werknemers uit verschillende sectoren. Wij zijn ons bewust van onze omgeving en spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen. Onze kernwaarden zijn: klantgericht, samenwerken en kostenbewust.

Voor leden zijn de opdrachten en freelancers zichtbaar.