Ministerie van Justitie & Veiligheid

Samen werken aan recht en veiligheid

Sector
Government Administration
Inhuur

De inhuur bij het Ministerie van Justitie & Veiligheid verloopt allemaal via het platform Select van HeadFirst.

HeadFirst (broker)
Select is het portaal van broker HeadFirst.
Beschrijving
Een samenleving waarin iedereen veilig is. Waar je rechten worden gerespecteerd en beschermd – los van je opvattingen of levensstijl. Een samenleving waar we meningsverschillen en ruzies op een rechtvaardige en daadkrachtige manier oplossen. Waar we mensen die de wet overtreden opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen volgens duidelijke regels. Een samenleving waar je je als slachtoffer beschermd voelt, en waar je goede opvang en begeleiding krijgt. Waar ook anderen bescherming kunnen vinden wanneer die in hun land van herkomst ontbreekt. Voor die samenleving maken wij als ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) ons iedere dag sterk. Beleid én praktijk, samen met onze partners De Rijksoverheid zorgt voor effectief beleid en goede wet- en regelgeving. Met duizenden bevlogen collega’s in heel Nederland passen we die vervolgens in de praktijk toe bij de vele onderdelen en diensten van JenV. Denk maar aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (de gevangenissen) of de Immigratie-en Naturalisatiedienst. Naast onze collega’s werken talrijke mensen bij andere overheden, bedrijven en instellingen zij aan zij met ons aan een rechtvaardig en veilig Nederland. Dat is ook nodig; alleen mét elkaar lossen we de ingewikkelde vraagstukken op waarvoor we dagelijks komen te staan. We zijn in ons werk steeds op zoek naar balans. Bijvoorbeeld tussen de rechten van slachtoffers en verdachten, of tussen veiligheid en privacy. Dat zijn lastige afwegingen, en we laten als dat kan graag zien waarom we bepaalde keuzes maken. Wat komt er bijvoorbeeld allemaal kijken bij de beslissing op een asielverzoek? Hoe stelt een onderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming vast wat er aan de hand is in een gezin? We werken hard aan een veilig, rechtvaardig Nederland. Met resultaat: ons land staat de afgelopen jaren steeds in de top 10 van Europese en wereldwijde onafhankelijke onderzoeken naar indicatoren van een goed functionerende, veilige rechtsstaat.
Opdrachten
0
Professionals
10

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.