Agentschap SZW

Beleid is pas succesvol als de uitvoering is geslaagd.

Sector
Government Administration
Inhuur
Voor dit bedrijf is helaas nog niet duidelijk hoe de inhuur geregeld is. Dus waar worden de opdrachten uitgezet en hoe gaat dan het reageren in zijn werk, weet jij het?
Beschrijving
Uitvoering Van Beleid (voormalig Agentschap SZW), is onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Binnen dit departement zijn alle onderdelen gericht op dienstverlening en uitvoeringsondersteuning aan derden, organisatorisch bij elkaar ondergebracht. Naast Uitvoering Van Beleid zijn dat het Financieel Dienstencentrum en het Leer-en Ontwikkelplein. Wij voeren (Europese) subsidieregelingen en andere complexe opdrachten uit voor opdrachtgevers en aanvragers op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen. Denk hierbij aan Europese subsidies zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Globaliseringsfonds (EGF) en de Europese migratie- en veiligheidsfondsen.
De stack wordt bepaald aan de hand van de werkervaring van professionals en de opdrachten die geplaatst zijn op het platform.
Opdrachten
0
Professionals
1

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.