Agentschap SZW

Beleid is pas succesvol als de uitvoering is geslaagd.

Uitvoering Van Beleid (voormalig Agentschap SZW), is onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Binnen dit departement zijn alle onderdelen gericht op dienstverlening en uitvoeringsondersteuning aan derden, organisatorisch bij elkaar ondergebracht. Naast Uitvoering Van Beleid zijn dat het Financieel Dienstencentrum en het Leer-en Ontwikkelplein. Wij voeren (Europese) subsidieregelingen en andere complexe opdrachten uit voor opdrachtgevers en aanvragers op het gebied van sociaal economisch beleid, in het bijzonder werk en inkomen. Denk hierbij aan Europese subsidies zoals het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Globaliseringsfonds (EGF) en de Europese migratie- en veiligheidsfondsen.

Stack

Website
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/
Sector

Government Administration

Voor leden zijn de opdrachten en freelancers zichtbaar.