Cals College

Gewoon uitstekend onderwijs!

Sector
Education Management
Inhuur
Voor dit bedrijf is helaas nog niet duidelijk hoe de inhuur geregeld is. Dus waar worden de opdrachten uitgezet en hoe gaat dan het reageren in zijn werk, weet jij het?
Beschrijving
Op het Cals doen leerlingen kennis en vaardigheden op waarmee ze naar zelfstandigheid groeien. Goed onderwijs is het eerste wat je van een school mag verwachten. Leren gebeurt op het Cals tijdens en buiten de les. Leerlingen kunnen hun kwaliteiten en interesses via het brede aanbod van activiteiten verder ontwikkelen. CALS COLLEGE IJSSELSTEIN biedt ondernemend onderwijs aan leerlingen op alle niveaus (basis/kader, mavo en havo/atheneum) in een inspirerende leeromgeving. Naast de reguliere lessen zijn er keuze- en flexlessen en levensechte opdrachten. We zijn trots op de hoge slagingspercentages die onze school behaalt. Basis/kader Op basis/kader dagen we onze leerlingen uit zichzelf te blijven ontwikkelen en de vakman of vakvrouw te worden in de richting waarvoor zij kiezen. We leggen veel verbindingen met bedrijven. Mavo Vaardigheden, zoals samenwerken, presenteren, communiceren en goed omgaan met ICT-mogelijkheden staan centraal. Alle leerlingen werken aan realistische opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Havo/atheneum Op onze havo- en atheneumafdeling leren we onze leerlingen om nieuwsgierig te zijn en om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. CALS COLLEGE NIEUWEGEIN biedt onderwijs aan leerlingen met minimaal een havo-advies van de basisschool. Buiten de vaklessen is er voor de leerlingen een breed aanbod aan cursussen, extra vakken, het tweetalig onderwijs, het technasium en het cultuurprofiel. Kunst & Cultuur Het Cals College Nieuwegein is een erkende cultuurprofielschool. Daarom doen we veel aan kunst en cultuur. In de onderbouw verzorgen we lessen muziek, drama, beeldende vorming en kunstzinnige vorming (ckv). Technasium op beide locaties Met het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) laten we zien en ervaren wat een leerling in de praktijk heeft aan exacte vakken. Tweetalig onderwijs op havo en vwo Minstens de helft van de vakken geven wij in het Engels en ook brengen wij taalvaardigheid in de praktijk met stage, een reis of uitwisseling.
Opdrachten
0
Professionals
2

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.