Protestantse Kerk in Nederland

Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Zie ook de netwerkgroep op LinkedIn: Mijn Protestantse Kerk in Nederland http://www.linkedin.com/groups?gid=133224 De Protestantse Kerk in Nederland is een christelijke kerk. Zij probeert op haar wijze Jezus na te volgen. Het verhaal van het evangelie zoals dat gestalte kreeg in het leven van Jezus is haar bron. De Protestantse Kerk in Nederland staat voor betrokkenheid op God, op mensen onderling en op de wereld. Zij is een veelzijdige kerk in haar geloven en inzet. The Protestant Church in the Netherlands is the largest protestant church in the Netherlands in terms of membership. It is the continuation of three former churches, the Netherlands Reformed Church, the Reformed Churches in the Netherlands, and the Evangelical Lutheran Church in the Kingdom of the Netherlands, and it exists as from May 1st, 2004.

Voor leden zijn de opdrachten en freelancers zichtbaar.