Langerhorst Test-Adviesdiensten

Kwaliteit is een keuze, het juiste niveau bepalen we samen.

U hebt het gevoel dat de Informatie voorziening niet meer voldoet aan de eisen en wensen van uw organisatie en tevens hebt u het gevoel dat uw IT-organisatie de kwaliteit van uw dienstverlening en daarmee die van uw organisatie bepaald. IT is een dominante factor geworden in de hedendaagse bedrijfsvoering en kan daardoor een beleidsbepalende factor worden binnen organisatie, waarbij er niet meer geluisterd wordt naar de eisen en wensen die er onder uw medewerkers leven. Langerhorst Test-Adviesdiensten (L-TAD) speelt hier op in door samen met uw medewekers de eisen en wensen die zij hebben ten aanzien van de informatie voorziening in kaart te brengen en te verifiieren of dit ook daad werklijk zo is door vragen te stellen en samen met uw gebruikersvertegenwoordiger het systeem te toetsen en te testen. Want wat heeft u nu aan een systeem wat alleen maar ergernissen op roept of dat niet of nauwelijks gebruikt wordt. L-TAD wil samen met u, uw medewerkers en uw IT-afdeling er voor zorgen dat alle partijen te vreden zijn of het gerealiseerde systeem.

Website
http://www.l-tad.nl
Sector

Information Technology and Services

Voor leden zijn de opdrachten en freelancers zichtbaar.