Veiligheidsregio Brabant-Noord

Samen werken aan veiligheid

In Veiligheidsregio Brabant-Noord wonen, werken en recreëren ruim 650.000 inwoners in 17 gemeenten. Binnen de veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Website
https://www.vrbn.nl/
Sector

Public Safety

Voor leden zijn de opdrachten en freelancers zichtbaar.