Corilus

Connecting Care - Putting the patient at the center of care

Sector
Information Technology and Services
Inhuur
Voor dit bedrijf is helaas nog niet duidelijk hoe de inhuur geregeld is. Dus waar worden de opdrachten uitgezet en hoe gaat dan het reageren in zijn werk, weet jij het?
Beschrijving
Corilus is de Belgische marktleider op het vlak van ICT voor medische professionals. Dit maakt ons uniek en ideaal geplaatst om in te spelen op de trends als ‘patient empowerment’ en ‘connected healthcare’. In een wereld van verandering zorgen demografische en medische evoluties ervoor dat er nood is aan nieuwe zorgmodellen. Corilus wil optimaal inspelen op deze snel veranderende marktverwachtingen door nieuwe wetgevingen over gezondheidszorg op een gebruiksvriendelijke manier te implementeren in de medische software. Onze klanten, zo’n 40.000, waaronder apothekers, tandartsen, huisartsen, kinesitherapeuten, woonzorgcentra en verpleegkundigen maken er dagelijks gebruik van, met een betere gezondheidszorg als resultaat. ************************* Corilus est le leader belge des technologies informatiques à destination des professions médicales. Ce leadership auprès des principaux acteurs du secteur de la santé nous rend unique et idéalement placé pour orienter les tendances, comme la responsabilisation du patient ou la santé connectée. Dans un monde de changements, les évolutions démographiques et médicales démontrent un réel besoin de nouvelles façons d’envisager la santé. Corilus se veut de répondre de manière optimale à l’évolution rapide des attentes du marché en implémentant la nouvelle législation en matière de soins de santé de manière conviviale dans ses logiciels médicaux. Notre clientele de près de 40.000 pharmaciens, dentistes, médecins, kinésithérapeutes, maisons de soins et infirmières l’utilisent au quotidien, résultant ainsi dans de meilleurs soins de santé.
Opdrachten
0
Professionals
1

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.