Logius

In het hart van de digitale overheid

Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor leden zijn de opdrachten en freelancers zichtbaar.