Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Samen maken we onderwijs en ontwikkeling mogelijk.

Sector
Government Administration
Inhuur

De inhuur bij de DUO verloopt allemaal via het platform Select van HeadFirst.

HeadFirst (broker)
Select is het portaal van broker HeadFirst.
Beschrijving
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. Zo maakt DUO goed onderwijs mogelijk. Sinds 1 januari 2010 zijn de Informatie Beheer Groep (Groningen) en CFI (Zoetermeer) opgegaan in deze nieuwe uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs. Beide instellingen hielden zich bezig met bekostiging en informatie aan het onderwijsveld. Door krachten te bundelen en in te spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen ziet DUO de mogelijkheid om substantiële verbeteringen in de onderwijsketen door te voeren.
Opdrachten
2
Professionals
9

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.