Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor alle gebruikers van FreelanceDev.


Wie zijn wij?

FreelanceDev is een platform ontwikkeld voor het zo makkelijk, direct en transparant mogelijk bij elkaar brengen van vraag en aanbod van tijdelijke inhuur. FreelanceDev is een BV ingeschreven in het handelsregister onder KvK 85745480. FreelanceDev is opgericht door Bas Hennekam (SnoepFabriek BV) en Katja Steen (Flyxz BV) en gevestigd in Houten, Hoofdveste 2, 3992DG.


Wij vinden het uiteraard erg belangrijk om goed om te gaan met het beschermen van uw privacy, en zullen zo duidelijk mogelijk uitleggen welke gegevens wij van u nodig gaan hebben, waarom wij deze gegevens nodig hebben, en hoe wij zorgen dat hier op een juiste wijze mee om wordt gegaan. Vragen of de privacyverklaring kun je stellen via: [email protected]


Wie zijn onze gebruikers?

FreelanceDev zal gaan werken met drie verschillende soorten gebruikers:

 1. Opdrachtgever
  Opdrachtgevers zijn de organisaties in de interim aanvragen uitzetten.
 2. Freelancers of Zelfstandig ondernemers (ZZP’ers)
  Dit zijn de gebruikers die opzoek zijn naar een opdracht op basis van externe inhuur.
 3. Detacheerder
  Hiermee bedoelen wij organisaties die zelf mensen in loondienst hebben en aangeboden kunnen worden op de uitstaande opdrachten.

Waar hebben wij gegevens voor nodig?

Om opdrachtgevers en kandidaten op basis van externe inhuur zo goed mogelijk bij elkaar te brengen zullen wij om bepaalde gegevens vragen zodat vraag en aanbod zo efficiënt mogelijk samenkomt. Daarnaast hebben wij bepaalde gegevens nodig om de gebruikersaccounts te kunnen verifiëren.


Welke persoonlijke gegevens worden gebruikt?

Freelancer/ZZP ‘er

Voor het registreren en aanmaken van een account/profiel zullen wij de volgende gegevens opvragen:

 • Naam
 • LinkedIn URL (dit gebruiken wij om jouw account in te richten)
 • E-mailadres
 • Functie titel

Daarnaast raden wij aan aanvullende gegevens toe te voegen om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken:

 • Foto
 • CV
 • Beschikbaarheid
 • Introductie
 • Uurtarief
 • Maximaal aantal uren per week
 • Locatie

Opdrachtgevers:

 • Naam
 • LinkedIn URL
 • E-mailadres
 • Functie titel
 • Factuuradres

Daarnaast raden wij aan om aanvullende gegevens toe te voegen om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken:

 • Cultuur organisatie
 • Sector organisatie
 • Type teams
 • Welke stack
 • Tarief range

Detacheerders:

 • Naam
 • LinkedIn URL
 • E-mailadres
 • Functie titel
 • Factuuradres
 • Soort profielen
 • Beschikbare kandidaten

Wie hebben er toegang tot gegevens?

Gegevens zullen nooit buiten het platform om zichtbaar zijn of gebruikt worden.

 • Wanneer u zich als Freelancer/ZZP’er aanmeldt is uw profiel altijd zichtbaar voor ons als beheerders. Daarnaast ook standaard voor opdrachtgevers en andere freelancers, dit heeft u zelf in beheer en valt aan te passen wanneer gewenst. Persoonlijke gegevens als emailadres en telefoonnummer zijn alleen zichtbaar voor uzelf en de beheerders van FreelanceDev.
 • Wanneer u zich als Opdrachtgever aanmeldt zijn uw bedrijfsgegevens en opdrachten zichtbaar voor freelancers/ZZP’ers, indien aangegeven detacheerders en de beheerders van FreelanceDev. Persoonlijke gegevens als emailadressen en telefoonnummers zijn alleen zichtbaar voor de beheerders van FreelanceDev en uzelf.
 • Wanneer u zich als Detacheerder aanmeldt is uw profiel zichtbaar voor de beheerders van FreelanceDev en opdrachtgevers. Persoonlijke gegevens als emailadressen en telefoonnummers zijn alleen zichtbaar voor de beheerders van FreelanceDev en uzelf.

Wat doen jullie met cookies?

We gebruiken bewust alleen maar functionele cookies voor de website, en hiermee houden we bij dat je ingelogd bent. Er wordt wel gebruik gemaakt van Analytics, maar hiervoor gebruiken we een dienst die uit privacy oogpunt zonder cookies werkt: Simple Analytics.


Met welke partijen werken jullie samen?

De website draait op een server van Hetzner in Finland. Als beveiliging en caching van de website maken we gebruik van Cloudflare. Daarnaast maken we gebruik van de diensten van SendGrid voor het versturen van de e-mails.


Hoe zit het met veiligheid en bewaartermijn?

We geven veel om de veiligheid van uw gegevens. De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn passend beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken om ongeautoriseerde toegang, gebruik en andere verwerkingen te voorkomen. Bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken, zijn contractueel gebonden om uw gegevens te beveiligen. FreelanceDev bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of tot maximaal 5 jaar na uw laatste gebruik van de website. Uitzondering hierop zijn alleen mogelijk als de wet dat voorschrijft. FreelanceDev mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.


Wat zijn mijn rechten?

U heeft het recht om inzage uw gegevens in te zien, correctie en verwijdering te vragen. In je account kun je zelf je gegevens inzien, aanpassen en verwijderen. Wanneer u actie van ons nodig heeft, kunt u uw verzoek e-mailen naar [email protected]. Mocht je nog andere vragen, verzoeken of opmerkingen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kun je ons altijd een e-mail sturen of bellen. Wanneer u een klacht heeft nemen wij deze serieus en doen wij ons best om deze op te lossen. Wanneer u vindt dat wij uw rechten niet respecteren, kunt u een klacht indienen bij uw nationale Autoriteit Persoonsgegevens of de Nederlandse Autoriteit: De Autoriteit Persoonsgegevens.