Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is ons motto. Meer weten over het coronavirus? Kijk op onze website of bel 0800-1351.

Sector
Government Administration
Inhuur

De inhuur bij het Ministerie van VWS verloopt allemaal via het platform Select van HeadFirst.

HeadFirst (broker)
Select is het portaal van broker HeadFirst.
Beschrijving
VWS stimuleert mensen tot gezond gedrag: meer bewegen, niet roken, matig alcoholgebruik, veilig vrijen en gezond eten. Mensen die problemen hebben met hun gezondheid moeten tijdig een beroep kunnen doen op de huisarts, het ziekenhuis of andere vormen van gezondheidszorg. Zij zijn daarvoor verzekerd en hebben dus recht op zorg. Samen met ziektekostenverzekeraars, aanbieders van zorg en patiëntenorganisaties zorgt het ministerie van VWS dat er genoeg voorzieningen zijn en dat mensen voldoende keuzemogelijkheid hebben. Welzijn Ook Nederland kent groepen inwoners die minder (kunnen) profiteren van onze welvaartsstaat. Zij zijn in economisch opzicht niet zelfstandig of nemen niet actief deel aan de maatschappij. In samenwerking met departementen die zich bezighouden met economie, onderwijs, wonen en milieu versterkt het ministerie van VWS de sociale infrastructuur. Belangrijke onderdelen van het sociaal beleid zijn het vrijwilligerswerk en de jeugdzorg. Sport Sport bevordert de gezondheid, zorgt voor sociale contacten en draagt bij aan de zelfontplooiing. De 'sportieve missie' van het ministerie van VWS is het mogelijk maken dat iedereen op een verantwoorde manier kan sporten. Daarnaast besteedt het ministerie geld en aandacht aan topsport, zodat Nederland ook bij internationale toernooien een goede partij is. Volg ons op social media: Facebook: www.facebook.com/minvws Twitter: www.twitter.com/minvws
Opdrachten
0
Professionals
3

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.