Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (Freelancer IT Ontwikkelwerk)

Samen werken aan een sterke uitvoering, met en voor onze leden. Onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Sector
Government Administration
Inhuur
Voor dit bedrijf is helaas nog niet duidelijk hoe de inhuur geregeld is. Dus waar worden de opdrachten uitgezet en hoe gaat dan het reageren in zijn werk, weet jij het?
Beschrijving
Samen werken aan een sterke uitvoering VNG Realisatie werkt aan steeds betere ontwikkel- en uitvoeringsondersteuning op het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT. We doen dat als onderdeel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Door decentralisatie van taken, ketensamenwerking en digitalisering is de gemeentelijke uitvoering en dienstverlening een flinke opgave waarin we samen op willen trekken. VNG Realisatie werkt samen met en vóór onze leden, de gemeenten, aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. We doen dat transparant en ontwikkelgericht: stap voor stap gaan we van goede ideeën naar staande dienstverlening. Tevredenheid over de kwaliteit van onze dienstverlening is leidend in alles wat we doen. Samen Organiseren is de rode draad in onze werkwijze: VNG Realisatie werkt met en voor onze leden. VNG Realisatie geeft veelal uitvoering aan projecten, programma’s en structurele diensten van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
De stack wordt bepaald aan de hand van de werkervaring van professionals en de opdrachten die geplaatst zijn op het platform.
R R
Opdrachten
0
Professionals
2

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.