ICTU

ICTU werkt aan een betere digitale overheid

Sector
Government Administration
Inhuur

De inhuur bij de ICTU verloopt allemaal via het platform Select van HeadFirst.

HeadFirst (broker)
Select is het portaal van broker HeadFirst.
Beschrijving
ICTU werkt aan een digitale overheid. ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT. Als advies- en projectenorganisatie in dienst van het openbaar bestuur. Innovatief, creatief, technologisch hoogwaardig en met expertise in de uitvoering. Gedreven door vakmanschap, met hart voor de publieke zaak en zonder winstdoel. Resultaat voor de overheid, burgers en bedrijven staat daarbij steeds centraal. ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT component hebben. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU wil zich onderscheiden door het realiseren van concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan dienstverlening aan burgers en bedrijven. De stichting ICTU werd op 11 april 2001 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ICTU is in het leven geroepen om opdrachten voor overheden uit te voeren. In het ICTU-bestuur zijn alle overheidslagen vertegenwoordigd: rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.
Opdrachten
0
Professionals
10

Voor leden zijn de opdrachten en professionals zichtbaar.